Meer en meer verplaatsen mensen hun leefgebied naar buiten. Een natuurlijke omgeving die bijdraagt aan meer woon- en leefgenot. Wij zijn gespecialiseerd in het aanleggen van energetische tuinen. De aanleg van een FeelGood Garden gaat gepaard met de afstemming van de juiste materialen in de tuin, maar ook waar precies wat mag komen. Ter plekke wordt bekeken waar de bepaalde planten geplaatst dienen te worden voor een optimaal effect. Ook worden de juiste meststoffen toegepast en indien nodig wordt er eerst een bodemanalyse gemaakt. Een goede bodem is de basis voor een gezonde tuin, dus daar geven we extra aandacht aan.